Dicht de kloof met mensen, denk niet in systemen maar werk aan oplossin­gen

De menselijke maat

Waar iedereen praat, denkt in systemen en niet werkt aan directe oplossingen, worden vooral mensen aan de onderkant van de samenleving de dupe. De rijken verdienen hun geld met praten, de anderen moeten vechten voor hun kansen. Het is één voor twaalf, onderzoeken zijn niet meer nodig maar wel men­sen die hun mouwen opstropen en mee op maat gaan oplossen.

Het Mensloket is er voor hen die vastlopen in de systemen, de bureaucratie van de hulp­verlenende instanties of overheden, een vast denk­patroon wat niet zonder hulp is te doorbreken. Het gaat in het Mensloket om snelle oplossingen op maat, zodat mensen weer kunnen bouwen aan een toekomst. 

Gezond verstand, eenvoud, respect en oplossen in dienst van de mens en burger.

Het Mensloket

Het Mensloket is ontstaan uit het nieuwe denken. In elke plaats in Nederland is ons streven om een mensloket te starten. Samen met u willen wij het oude systeem denken van schuiven in de bureaucratie door overheden en instantie’s tegengaan om zo de kloof dichten tussen arm en rijk.
Wij willen dit doen samen met u. Mensen, burgers, maar ook gemeenten en instanties kunnen zich aansluiten.

Het Mensloket in elke gemeente

Wij gaan starten in meerdere gemeenten en hopen te komen tot een landelijk netwerk, waardoor wij steeds dichter bij de burger/mens komen te staan.

Om goed op de hoogte te zijn van de wensen, vragen en klachten van burgers onder­houden wij intensief contact met de burger en luisteren wij naar de signalen in de maatschappij. We richten ons rechtstreeks tot de mens/­burger die wordt weggedrukt door het oude systeem en dagen, weken, maanden of zelfs jaren in onzeker­heid leven.

Het Mensloket

Onafhankelijk

Het Mensloket is totaal onafhankelijk. Wij willen maar een ding oplossingen met resultaat en de menselijk maat terug.